Joost van den Vondel (1587-1679)

Op het Twaalfjarige Bestandt der Vereenigde Nederlanden

A. 1609

Den Hemel, krijgens zadt, erbermt, sich onser quaalen:
Kaslilien wort beweegt den Vreede ons aan te bin,
De Staaten leenen t oor, dies wy verwondert, zien
Het vreedemaakend volk genaaken onze paalen.
Naar onderling gesprek, opschorssing en lang draaien,
Vergunt men haar t Bestandt voor jaaren twee en tien:
Op hope oft met er tijdt een Vrede- zon misschien
Den Nederlanden mocht geduuriglijk bestraalen.
Nassou ontwaapent zich om ruste te verwerven,
Steekt op sijn dreigend staal, geschaart van t veel doorkerven,
En t Bondig Landt geniet de vruchten van sijn zweet.
Van vreugde golven vyers ten hemel opwaart vaaren,
Men offert lof en dank den Heere der Heirschaaren,
Die nu in loutere vreugt doet eyndigen ons leet.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001