Joost van den Vondel (1587-1679)

OP DE KONINKLIJKE MAJESTEIT,

TE DENEMARK, NOORWEGEN, WENDEN, EN GOTHEN,

FREDERIK DE DERDE,

GESCHILDERD DOOR KAREL VAN MANDER,
HOFSCHILDER VAN ZIJNE MAJESTEIT.
A. 1657

Den geest van Mander, om de Majesteit te malen
Van Koning Frederik, ontbreekt geen verf, maar vier,
Dat uit vier kronen gloeit met levendige stralen,
Of uit zijn Noordstar geeft een goddelijken zwier.
Wat raad? De schilder zit bekommerd en verlegen;
In groote zaken mist de kunst haar kracht en eisch.
Penseelen zijn te licht om schepters op te wegen;
Dies maalt hij in t verschiet de zee en t zeepaleis,
De Sont en Kronenburg, opdat met. t beeld mocht kennen,
De flauwe schildergeest met merken van de Kroon
Zijne onmacht sterken mocht, eer bij verflauwde in t rennen
Zou strijkt de Kunst haar vlag voor s Konings glans en troon.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001