Joost van den Vondel (1587-1679)

Op mijne Afbeeldinge door
Karel van Mander.

Aş. 1657

Ik sloot een ring van tienwerf zeven jaren,
Toen Mander, wiens penseel, zoo rijk begaafd,
Op ’s grootvaârs spoor en faam ten hemel draaft,
Mij schilderde, bezaaid met grijze haren,
Daar Fredriks kroon ontzien wordt en benijd.
Zoo kan mijn schijn nog leven na mijn tijd.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001