Woordenlijst bij: Adam in Ballingschap — of Aller Treurspelen Treurspel  — Joost van den Vondel (1587-1679)


AEN DE KUNSTBEMINNENDE HEEREN VADERS VAN HET OUDEMANNENHUIS EN WEESHUIS, VOORSTANDERS VAN HET RECHT GEBRUICK DER TOONEELSPEELEN.


BERECHT. BETREFFENDE DEN STAET VAN DEN EERSTEN MENSCHE, VOOR EN NADEN VAL, EN EENIGE OMSTANDIGHEDEN OMTRENT DEZE STOF.


INHOUDT.


PERSONAEDJEN.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001