Joost van den Vondel (1587-1679)

Adonias of Rampzalige Kroonzucht.

A║. 1661

PERSONAGI╦N.

ADONIAS.............................

Davids oudste zoon.

ABIZAG................................

Davids weduwe.

BERSEBA.............................

Salomons moeder.

REI VAN HOFJOFFEREN.

ABJATHAR..........................

Aartspriester.

JOAB.....................................

Oud veldheer.

BANAJAS.............................

Overste der hof benden.

SALOMON...........................

Koning over IsraŰl.

SADOK.................................

Aartspriester.

NATAN.................................

De profeet.

CHUSA¤................................

Hofraad.

ACHIMA─S..........................

Sadoks zoon.

SEME¤..................................

De koningslasteraar.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001