Woordenlijst bij Batavische Gebroers — Joost van den Vondel (1587-1679)

OPDRACHT

Op Govert Flinck

Dus leefde Apelles Flinck, te vroegh de stadt ontruckt,
Toen hij, behantvest van haer edele Overheden.
Het heerlijck raethuis met historien zou kleden,
Gelijckze Tacitus van outs heeft uitgedruckt,
Die Rome strijcken leert voor ’t recht der Batavieren.
Bekranst dien schilderhelt met eenige laurieren.

Op den Zelven

Hier ziet men Flinck, gelijck hy leeft,
Die t leven aen zijn doecken geeft.


INHOUDT.


PERSONAEDJEN.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001