Joost van den Vondel (1587-1679)

KONING DAVID HERSTELT.

INHOUDT.

DE TREURSPELERS.

JOAB................................................
Davids veltheer.
SOBI.................................................
De Prins de Ammoniten.
REY VAN HOVELINGEN.
DE VEERWACHT.......................
aen de Jordaen.
DAVID.............................................
De koning van IsraŽl.
JOAB................................................
De Veltheer
ABISAŌ............................................
Joabs broeder.
AMASA............................................
Absolons veltoverste.
AERTSPRIETSTERS.
BERSABA......................................
De Koningin.
JONATHAN..................................
Abjathars zoon.
ACHIMAńS...................................
Sadox zoon.
CHUSI............................................
De leste bode..

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001