Joost van den Vondel (1587-1679)

EURIPIDES’ FENICIAANSCHE’

OF

GEBROEDERS VAN THEBE.

TREURSPEL.

VERDUITSCHT DOOR J. V. VONDEL.

Aº. 1668.

P E R S O N A G I Ë N.


JOKASTE.

DE VOESTERVADER VAN ANTIGONE.

ANTIGONE.

REI VAN FENICIAANSCHE VROUWEN.

POLYNICES

ETEOKLES.

KREON.

MENECEUS.

TIBESIAS.

BODE.

ANDERE BODE.

ŒDIPUS.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001