Joost van den Vondel (1587-1679)

GEBROEDERS

PERSONAGIEN

ABJATHAR, Aartspriester
REI VAN PRIESTEREN
DAVID, de Koning
LEVIJTEN
GABAONNERS
JOAB, Veldheer
BENAJAS, Overste der hofbenden
RISPE, SaŁlís en Abnerís weduwe
MICHOL, de Koningin
DE GEBROEDERS
MEFÕBOSETH, Jonathanís zoon

Levijten met ij-uitspraak, niet ie.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001