Joost van den Vondel (1587-1679)

Gijsbreght van Aemstel

Spreeckende Personagien

Gysbreght van Aemstel
Willebrord....................................................
Vader van t Kathuizers Klooster
Arend van Aemstel.......................................
Gijsbreghts broeder.
Vosmeer........................................................
de Spie.
Rey van Amsterdamsche maeghden
Willem van Egmont.....................................
veldheer.
Diedrick van Haerlem.................................
maerschalk
Hoplieden
Portier van t klooster
Rey van Edelingen
Badeloch.......................................................
vrouw van Amstel.
Broer Peter...............................................................
deken.
Bondtgenooten
Rey van Klaerissen
Gozewyn van Aemstel...................................
Bisschop van Utrecht.
Klaeris van Velzen.........................................
abdis.
Rey van Burghzaten
Bode
Vlughtelingen
De heer van Vooren.......................................
met den trompetter
Adelgund........................................................
Gysbreghts dochter.
Veenerick........................................................
Gysbreghts zoontje.
Rafael..............................................................
een der zeven engelen.

Stomme

Katuizer.
Egmonds soldaten.
Gysbreght van Amestels dienaers.
Witte van Haemstee..................................
Graef Floris onechte zoon