Joost van den Vondel (1587-1679)

De Amsteldamsche Hecuba.

P E R S O NA G I ň N.

HECUBA.

Weduwe van Priam, koning van Troje.

REI VAN VROUWEN.

Trojaansche vrouwen.

TALTHYBIUS.

De Herout der Grieken.

PYRRHUS.

Grieksch veldheer, zoon van Achilles.

AGAMEMNON.

Koning van Argos en Mycene, Opperbevelhebber van ít Grieksche leger voor Troje.

CALCHAS.

De wichelaar.

ANDROMACHE.

Weduwe van Hector, Priams zoon.

RAADSMAN.

Een grijzaart, in dienst van Andromache.

ULYSSES.

Koning van Ithaka.

ASTYANAX.

Zoontje van Hector en Andromache.

HELENE.

Echtgenoot van Menelaus.

BODE.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001