JOOST VAN DEN VONDEL

(17 november 1587 – 5 februari 1679)

Op deze pagina zijn d werken van de zeventiende-eeuwse Nederlandse Prins der Dichters, Joost van den Vondel, beschikbaar gesteld.

De hier gebruikte teksten hebben we zelf op een onwetenschappelijke manier verzameld. Vreemd genoeg zijn de Complete Werken van Vondel niet meer in de handel. Overigens is dat een reden te meer om aan dit project te werken.

Iedere vorm van hulp, correctie, etc. is welkom. Overigens is deze Vondel-pagina oorspronkelijk opgezet als een proeftuin voor een veel ambitieuzer ’Project Laurens Janszoon Coster’ waarin ook andere klassieke Nederlandstalige auteurs een plaats krijgen.