Joost van den Vondel (1587-1679)

JEPTHA OF OFFERBELOFTE.

INHOUDT.

SPREECKENDE PERSONAEDJEN

HOFMEESTER..................
Eerste raet.
FILOPAIE (*).....................
Jepthaes gemaelin.
SLOTVOOGHT...................
REY VAN MAEGHDEN.....
IFIS (*)...............................
 Jepthaes dochter.
JEPTHA..............................
De lantvooght, rechter en veltheer
HOFPRIESTER..................
WETGELEERDE................

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001