Joost van den Vondel (1587-1679)

JEPTHA OF OFFERBELOFTE.

A. 1659


Ingezonden door
J.R. van Wijk op:
30 January 2003