Joost van den Vondel (1587-1679)

JERUZALEM VERWOEST.

TREURSPEL,

den Joden tot nadenken,
den Kristenen tot waarschouwing,

ALS OP HET TOONEEL VOORGESTELD
Aº 1620
Matt. XXIII

Ziet, uw huis wordt u woest gelaten.

Virg. in Æneas I. Boek.

Hier zijn de tranen van ons smert,
En de ongevallen roeren ’t hert


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001