Joost van den Vondel (1587-1679)

JERUZALEM VERWOEST

DE TREURSPEELDERS ZIJN DEZE:

JOSEPHUS – een dapper voorvechter der Joden.
TITUS – de Keizer.
LIBRARIUS – Rotmester.
DE REI – van Roomsche soldaten.
DE DOCHTER SION
DE REI – van Staat-joffren.
DE REI – van Joodsche vrouwen.
DE REI – van Jodinnen in ’t algemeen.
FINEAS – Priester
DE REI – van Priesteren.
TERENTIUS – Hopman.
PRONTO – Drossaart.
SIMEON – Bisschop van Jeruzalem.
DE REI – van Kristenen.
GABRIΛL – een Engel.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001