Aantekeningen bij Jeruzalem Verwoest van Joost van den Vondel (1587-1679)

Klinkert:

Klinkert:

Aan den gedichtlievenden lezer:

Het inhoud.

Aan de Joodsche Rabbijnen.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001