Joost van den Vondel (1587-1679)

DE LEEUWENDALERS.

PERSONAEDJEN.

KOMMERYN
Vredegunts minnemoeder.
BLINDE WOUTER
Roeper, en bode.
ADELAERT
Lantskroons voesterkint.
HAGEROOS
Groote Vrericks voesterkint.
REY VAN LEEUWENDALERS
HEEREMAN
Heemraedt van de Zuidtzijde.
VOLCKAERT
Heemraedt van de Noortzijde.
LANTSKROON
Heerschap.
VRERICK
Heerschap.
WARNER
Huisman.
GOVAERT
Huisman.
VELLEEDE
Priesterin en Waerzeggerin van Pan.
DE WILDEMAN
PAN
Vee- en jaghtgodt.
HET TOONEEL VERTOONT LEEUWENDAEL. DE REY BESTAET UIT LEEUWENDALERS.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001