Joost van den Vondel (1587-1679)

LUCIFER

TREURSPEL Ė 1654

PERSONAEDJEN

BELZEBUB,  }
BELIAL, } wederspannige Oversten.
APOLLION, }
GABRIEL Godts Geheimenistolck.
REY VAN ENGELEN.
LUCIFER, Stedehouder.
LUCIFERISTEN, Oproerige Geesten.
MICHAňL, Veltheer.
RAFAňL, Beschermengel

URIňL

MichaŽls Schiltknaep.(1)

VOETNOOT:

(1) Beteeknis dezer namen. Belzebub: Vliegengod. Belial: Deugniet. Apollion: Verderver. GabriŽl: Kracht Gods. Lucifer: Lichtbrenger, morgenster. MichaŽl: Wie is gelijk aan God? RafaŽl: Geneesmiddel Gods. UriŽl: Vuur Gods.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001