Joost van den Vondel (1587-1679)

MAAGDEN

PERSONAGIEN

AQUILIN, Aartsbisschop van Keulen

BURGEMEESTERS.

BODE

ATTILA, Koning der Hunne

JULIAAN, Veldmaarschalk.

URSUL, Koningin van Brittanje.

REI van Agrippiners.

BEREMOND, Aartsoffervinder en Legerwichelaar.

Sinte Ursul’s Geest.

Sint Aethérus’ Geest.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001