Joost van den Vondel (1587-1679)

NOAH.

OF ONDERGANG DER EERSTE WERELD.

DE TOONEELISTEN.

APPOLLION,............
de koning des afgronts.
NO,..........................
de boet gezant, en bouheer der arke.
REY VAN ENGELEWACHT.
DE BOUMEESTER DER ARKE.
ACHIMAN,...............
de grootvorst van het oosten.
HOFMEESTER,.......
Amptenaers van Achiman.
URANIA,...................
de grootvorstin van het oosten.
JOFFERS.
CHAM,......................
SEM,..........................
JAFED,.....................
}
} Noahs dry zoonen.
}
URIL,......................
 gerechtsengel.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001