Joost van den Vondel (1587-1679)

PALAMEDES OFT VERMOORDE ONNOZELHEID.

Aš. 1625

Treur-spel