Joost van den Vondel (1587-1679)

HET PASCHA

BEELDEN VAN ’T BLIJ-EYNDICH SPEL.

GODT DE HEERE.
MOYSES AARON, CORACH, IOSUA EN CALEB
— d’ Outste der Hebreen.
PHARAO
— den Koningh.
TIPHUS, SERAX
— Droom-bedieders ende Toovenaars.
ALBINUS
— Velt-hooftman met syn Heir-legher
DEN REYE DER EGYPTENAREN
DEN REVE DER ISRAELITEN
FAMA
— oft t’vlieghende Gherucht.
CHOOR
— de leerlijcheyt ofte moralisatie van ’t Spel.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001