Joost van den Vondel (1587-1679)

CXXXIIIe HARPZANG.

A. 1656

Ecce nunc benedicite Dominum.

Welaan nu, gij oprechten
En Godgewijde knechten!
    Zegt dank den goeden God,
    Uw allerhoogste lot;
Die lust hebt te verkeeren,
Te staan in t buis des Heeren,
    In t voorhof van Gods huis,
    Aandachtig, stil, en kuisch.
Nu heft, om Hem te loven,
Uw handen op naar boven
    In t Heiligdom, bij nacht,
    Gesteld op uwe wacht.
Die hemel schiep en aarde,
En in dien stand bewaarde,
    Verrijke u uit den schat
    Van Sion, Zijne stad!


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001