Joost van den Vondel (1587-1679)

CLe HARPZANG.

A. 1656

Laudate Dominum in Sanctis.

Looft den Heer in s Hemels kerk,
Boven t zwerk.
Looft Hem in Zijn hofgewelf.
Loof Hem zelf
Met een schel bazuingeklank.
Looft met zangk,
Onder harp en cythersnaar
Openbaar.
Looft met koorgezang en trom,
Hem alom.
Looft den Heer met blij geluid,
Snaar en fluit.
Looft met klinkende cymbaal
Van metaal;
Looft met vrolijke cymbaal
Van metaal.
Looft, met al het geestendom,
Hem alom!


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001