Joost van den Vondel (1585-1679)

KONING DAVIDS HARPZANGEN.

AAN DE DOORLUCHTIGSTE KONINGIN

CHRISTINA MARIA ALEXANDRA.

Christine, die de Noordstar met uw kronen
   En glans verdooft, en al wat kronen draagt,


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 30 January 2003