Joost van den Vondel (1587-1679)

SALOMON.

PERSONAGIňN.

WETGELEERDE.

ITHOBAL

 een Sidonisch Hofpriester.

REI VAN JERUZALEMMERS.

SIDONISCHE HOFJOFFERS.

SIDONIA...........................................

 de Koningin.

SALOMON........................................

 de Koning.

BENAJAS...........................................

Veldheer, en hoofd der Lijfwacht.

SANHEDRIN.....................................

de breede Raad.

SABUD...............................................

íís Konings Vertrouweling.

SADOK...............................................

dí Aartspriester.

NATHAN............................................

de Profeet.

Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001