Joost van den Vondel (1578-1679)

SAMSON OF HEILIGE WRAAK.

DE TREURSPEELDERS.

DAGON. De vorst des afgronts, en allergrootste af godt der Filistijnen

DE TUCHTKNAEP VAN SAMSON.

SAMSON, De lantvooght, en rechter van Isral

DE REY VAN JODINNEN.

DE VORST VAN GAZE.

DE VORSTIN VAN GAZE.

DE AERTS-PRIESTER DER F LSTIJNEN.

DE WAERZEGGERIN VAN AKKARON.

DE KOORAELEN.

DE BODE.

SAMSONS BLOETVRIENDEN.

FADAL Samsons geboorten gel.


Ingezonden door J.R. van Wijk op: 19 July 2001