De weg der zeven heuvels

Jacqueline E. van der Waals

Over de vrolijke heuvels
 Loop ik alleen, alleen!
De zon van louter blijdschap
 Danst over de graanvelden heen.
De lucht zij trilt van vreugde
 Waar zij de aarde ontmoet,
Iedere klaproos verheugt zich
 In haar eigen gloed!

Nu loop ik snel naar beneden,
 Dan langzaam verlangend omhoog.
De zonnestralen dansen
 En kussen de dauwdroppen droog.
Ze spelen als kleine kinders
 Verstoppertje in het groen,
En roepen de jonge vlinders,
 Toch met hen mede te doen!

En hoog aan den blauwen hemel
 Weerklinkt zulk een jublende klank,
Alsof de volheid der vreugde
 Zich uiten moest in gezang.

Als was de Geest der blijheid,
 Zwart stipje aan stralende lucht,
Jubelende in zijn vrijheid
 Der menschen aarde ontvlucht.

Hoog in het heldere licht, waar
 Het juichende stipje verdwijnt,
Als een ster onzichtbaar
 Daar het zonlicht schijnt,
Zweeft het lichter en lichter
 Verder van onze aard,
Waar het zingende dichter
 En dichter ten hemel vaart.

Daar ontving het één vonkje
 Van die zaligheid,
Waarin zich de sombere aarde
 Zoo zalig, zoo juichend verblijdt;
Daar leerde het blijde,
 't Oneindig blijde lied,
Waardoor de aarde zoo zonnig,
 Het zonlicht zoo helder ziet.

Nu rijzen en dalen de heemlen
 En de aarde met jubelgeschal,
Maar 't kleine zwarte stipje
 Verdween in 't oneindig heelal!
Opgelost en verloren
 In 't heerlijke blauw en wit!
Waarom zijn wij niet geboren
 Voor zulk een vreugde als dit!


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.