Aan een kind

Jacqueline E. van der Waals

Leg je handje in mijn hand,
Ik breng je naar het bloemenland,
Het land, waar het hooge pijpkruid groeit
En waar de witte meidoorn bloeit.
Daar zijn bloemen in overvloed,
Boven het hoofd en onder den voet,
Met bloemen bekranst, met bloemen beladen,
Zullen we door de bloemen waden,
Langzaam aan, dat onze hakken
Niet de stelen zouden knakken.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.