Acaciabosje

Jacqueline E. van der Waals

Klein, frisch plekje
   Groen gras in bronzen heide,
Teergroen boschje
   Van lichte acacia's,
Omringd door donker dennenhout,
   Hoe slaat mijn hart zoo blijde!
Hoe slaat mijn hart zoo lustigjes,
   Zoo jolig en zoo dwaas!

Bén ik een kind?
   Mijn jeugd moest lang voorbij zijn,
Mat ik mijn ouderdom
   Naar mijner jaren tal.
Bij grijzend haar,
   Hoe kan het hart zoo blij zijn
Met zulk een kleinigheid,
   Een niets, een niemendal?

Lief, klein boschje
   Van jong acacialoover,
Lief, blij weitje,
   Omringd door sombre hei!
Hoe wordt mijn hart zoo stil, zoo blij,
   Zoo dwaas-gelukkig over
Een boschje groene acacia's,
   Een kleine, groene wei!


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.