Avondheide

Jacqueline E. van der Waals

Ik heb de avond rijk gezien,
In zwart fluweel gekleed.
Ze schoof haar gouden zonnemunt
Door d'open wolkereet.

Onder haar hooge koningstent
Van gele en purpren zij
Daar schreed ze, 't hoofd met goud gekroond,
Mijn koninklijke hei.

Daar stond ze, toen het gouden licht
Des hemels was gebluscht....
Ik heb den zwart fluweelen zoom
Van haar gewaad gekust.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.