Augustus 1914

Jacqueline E. van der Waals

Hoe lieflijk ligt van morgen
In 't effen groene veld
- Veilig en wel geborgen,
Voor 't dreigend krijgsgeweld -

De boerenhof, waar even,
Nu 't effen wolkfloers brak,
De zon wat kleur komt geven
Op 't roode pannendak.

En 't molentje beneden
In 't grijs, dat welgemoed
En deugdzaam en tevreden
Zijn wiekjes draaien doet.

En ginds de spitse toren....
Och, dat het God geviel,
De bede te verhooren,
Die oprijst uit mijn ziel.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.