Bede

Jacqueline E. van der Waals

Verhoor mij niet als mijn gebed in strijd
met Uwen wil is, Vader, uit genade.
Verhoor mij niet, opdat ik niet het kwade
Afdwingen zou in mijn onwetendheid.

Wij arme menschen gaan vergeefs te rade
Met eigen oordeel, Vader, ik belijd
Mijn blinde blindheid.  Uit barmhartigheid
Verhoor mij niet in toorn, mijn ziel tot schade.

Mijn hart is moe van 't wenschen en gekrenkt
Door uitgestelde hoop en angstig wachten
En schreit en roept of Gij verhoring schenkt.
Maar, ach, ik val U lastig met mijn klachten,
U, God, die nooit zich iets ontwringen liet,
Verhoor mij niet, mijn God, verhoor mij niet.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.