Berkenboschje

Jacqueline E. van der Waals

Ik liep door het helder verlichte bosch,
De berkeblaadjes hingen los
  Naar beneden aan slingrende takjes,
De beukjes staken hun takken rechtuit,
En over het hooge varenkruid
  Viel zonlicht in helgele vlakjes

Ik liep met blij tevreden zin,
Mijn voeten verdwenen beneden in
  En dwergenbosch van varen,
Hoogstammige varens en boschbes en mos,
Mijn voeten liepen door dat bosch,
  Of 't reuzenvoeten waren.

En iedere kleine berkestam,
Steeg als een reine witte vlam,
  Door 't fijne groen naar boven.
Geen feeënbosch is half zoo blij,
Een trotsche vreugd vervulde mij,
  Die tijd noch leed kan doven.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.