Plantanthéra Bifolia

Jacqueline E. van der Waals

  Wit ivoren standelkruid,
   Plantanthéra Bifolia!
  Weenende, weenende ben ik uit-
  Gegaan in leed en duisternis,
  In leed en zwarte duisternis.
   Plantanthéra Bifolia!

Ik heb gedoold in den donkeren nacht.
  In den zomernacht,
Ik ben gegaan waar de weg mij bracht.
Door een laan van donkere boomen
  Ben ik gekomen
Aan een glanzend wit moeras.
Het lichte zilveren nevelkleed
Dekte het donkere poelenleed,
  Dat dood en begraven was.
O! dat mijn leed zich begraven liet
Diep beneden - diep beneden -
(Stil mijn ziel! het is lang geleden,
  Wek het gestorvene niet!)

Ik heb gedoold in den nacht,
In den zoelen zomernacht,
  Mijn oogen schreiden,
  De bloemen zeiden:
"Drink de geuren, die ik verspreid,
  Allen, die treuren,
  Schenken mijn geuren
        Vergetelheid".
Ik dronk de geuren, mij toegezonden,
   Als zoeten wijn,
  Zij kusten mijn wonden,
  Zij susten mijn pijn,
  Zij stilden mijn wilde
  Gedachten en brachten
  Mij zoete verdooving
   En ruste van pijn.[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.