Bitterheid

Jacqueline E. van der Waals

Het woord, dat mij met kracht omgordde,
   En vrede en vreugd gaf,
Is alsem voor mijn mond geworden,
   En voor mijn ziel een straf.

De naam, die al mijn onrust stilde...
   Het fluisterzachte woord,
Waarop ik eenmaal pleiten wilde,
   Staande aan 's Hemels poort -

Dien Grooten Naam, zal ik niet noemen,
   Die grendels open schoof,
Vraagt God den grond, waarop ik roeme?
   "Heer, op mijn ongeloof."


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.