Zoo beeldt zich eindeloos dezelfde ziel,
Omdat zij haar gelaat onbeeldbaar weet,
achter het masker van het oogenblik.

P.C. Boutens[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.