Het licht dat op de daken valt

Jacqueline E. van der Waals

Zal 't licht dat op de daken valt
  En geluwt op het groen,
Mijn hart weer blijde maken, zal 't
  Mijn mond weer zingen doen?

Ik heb gezwegen maanden lang,
  Of 'k nooit meer zingen zou;
Gaat nu mijn zang weer aan den gang,
  Door één klein plekje blauw?

Is met één vlekje zonneschijn,
  Dat op den duinrand ligt,
Dat aanstonds zal verwonnen zijn,
  Gaan weer de wolken dicht,

Een enkel vleugje zonnegoud,
  Dat geluwt op het groen,
De vreugde alreê begonnen?  Zou 't
  Mijn mond weer zingen doen?


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.