In de duinen

Jacqueline E. van der Waals

Ik zit in de duinen en snik,
Ik snik in mijn eenzaamheid,
Dit is de vreugd van dit oogenblik,
Nu alles zoo stil is en wijd....
Dit is de weelde daarvan:
Dat alles zoo wijd is en stil,
En dat ik in eenzaamheid snikken kan,
Zoo veel en zoo wild ik maar wil.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.