Haverveldje

Jacqueline E. van der Waals

Achter de zacht groen haver
Verheft zich het donker geboomt,
Hoort ge dien haastigen draver,
Die ginds langs den grintweg koomt?

Hoort ge dat huilende klagen,
Dat snorrende wielengeluid
Der auto's, die rennen en jagen
Met gillend sirenegefluit?

Maar hier, hier is rust, hier is vrede,
Hier binnen dien boomenwal
Met het golvend gewiegel beneden
En het welvende blauw boven al.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.