Toen ik een kind was

Jacqueline E. van der Waals

Toen ik een kind was, voor een schoonen dood
Hadde ik deze aarde gaarne willen geven:
Boven het lange glorielooze leven
Scheen mij het glorierijke sterven zoet.

Sinds heeft de dood zijn luister ingeboet
En 't leven heeft me een liedeken doen hooren...
Alleen, dit rijke land van most en koren
Ik gaf het voor een glorielooze dood.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.