Koeien

Jacqueline E. van der Waals

Op de weiden staan de koetjes;
Al de kalme koeiensnoetjes
Scheren 't voedsel van het veld,
Soms verzet er een zijn voetjes,
En ze kwispelstaarten zoetjes,
Als een vlieg ze even kwelt.

Zie, daar ligt er een! Een tweede
Vleit zich neer, die weltevreden
Knipoogt in den zonneschijn.
Zijn er hooger zaligheden,
Dan al grazend zich vertreden,
Dan in rust herkauwend zijn?


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.