Luchtige liedjes

Jacqueline E. van der Waals

Zoude ik mijn liedjes,
 de vluchtige, lichte
Liedekens zingen,
 gelijk ik ze zing?
Zoude ik zoo lustige
 liedekens dichten,
Zoo het mij naar
 mijn lust verging?

Zoude ik mij spelender-
 wijze vermeiden,
Dingen bezingend,
 die buiten mij zijn:
Vrede - van 't vee
 in de vredige weiden,
Vreugde - van bloemen
 en zonneschijn?

Zoude ik van vreugdige,
 vredige dingen
Zingen, een lachje
 van spot op den mond?
Zoude ik zoo luchtige
 liedekens zingen,
Zoo ik hier binnen
 de vreugde vond?


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.