Marie

Jacqueline E. van der Waals

Zij slaapt, die steeds vol leven was
   En levenslust.
Nu ligt ze bleek, verstijfd en koud,
   In doodsche rust.

Weent niet om haar, weent heden niet,
   Nu ze onbewust
Van pijn en ziekte sluimert, ziet,
   Ze slaapt, ze rust

En nu voor 't laatst, op aarde haar
   Vaarwel gekust,
Voor ons de strijd des levens, maar
   Voor haar de rust.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.