Meiliedje

Jacqueline E. van der Waals

O, die juichende, bloeiende Mei,
  Heerlijk in stralende jeugd!
Al wat mooi is, is voor mij
     Een blijvende vreugd.

Maar het mooi van de lente verblijdt
  Met het pijnlijk groot verblijden,
Zoodat ik soms die heerlijkheid
     Zocht te mijden

Jeugd en schoonheid doen pijn,
  Pijn zich uitend in zangen,
Die jubelen wilden, maar smartelijk zijn
     Van verlangen.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.