Als November is gekomen

Rondeel

Jacqueline E. van der Waals

Als November is gekomen
En de regentijd breekt aan,
Als de boomen in de laan,
- Ach, de bladerlooze boomen! -

Om de glorie, hun ontnomen,
In den mist te schreien staan,
Als November is gekomen,
En de takken staan op traan

Op den vochten grond doen stroomen,
Waar de bladerkens vergaan
Na hun goude' Oktoberdroomen
En hun korten vrijheidswaan -
Als November is gekomen ...


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.