Onrecht

Jacqueline E. van der Waals

Die een roeping heeft in 't leven,
Hij moet onrecht kunnen dragen,
Want dat is de toets des Heeren,
Of ge Hem zoekt, of u zelve.

Zoo ge alleen u zelve liefhebt,
Als een vonk, die in 't kruit valt,
Zoo verwoestend en verterend,
Valt het onrecht in uw ziel.

Zoo ge uw zaak en die des Heeren
Liefhebt, die ten strijde u opriep,
Maakt het onrecht u geruster
En ootmoediger en trouwer.

Bj. Björnson[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.