Overgave

Jacqueline E. van der Waals

Ik geef mij geheel aan U over,
 Mijn leven, mijn toekomst, mijn lot.
Met rustig blijmoedig gelooven,
 O Jezus, Mijn Heiland en God!

Ik denk niet, ik vraag, redeneer niet,
 Omdat ik het toch niet versta;
Ik voel, dat Uw oog op mij neerziet,
 Mij volgende, waarheen ik ga.

Ik voel, dat de Heer aan mijn zij gaat
 Met vriendlijk vertroostend gezicht,
En als zijne liefde mij bijstaat,
 Dan valt ook het moeilijkste licht.

Ik denk aan die velen die treuren,
 Aan pijn en aan misdaad en kwaad,
Dat de Almacht ziet gebeuren,
 En dat hij gebeuren laat,

En ik weet, dat dat slechte niet slecht is,
 Maar 's Heeren wijs beleid,
En het schijnbaar onrecht recht is,
 Dat naar Gods einddoel leidt!

Soms scheen het geloof niets te wezen,
 Dan dwaasheid en hoop zonder grond;
Maar wat was een wereld als deze,
 Zoo als ze slechts om zichzelve bestond?

Indien deze vreeze wáár waar,
 Die wereld zonder God,
Bleef even onverklaarbaar:
 Een doelloze gril van het lot!

Dit antwoord heb ik gevonden,
 Toen ik vroeg naar het doel van het kwaad:
"De mensch kan niet doorgronden,
 Wat enkel God verstaat."

Dus geef ik mij Heer aan U over,
 Ik vraag en ik twijfel niet meer,
Slechts blindelings wil ik gelooven
 In Jezus, mijn Heiland en Heer.

En ik voel, dat de Heer aan mijn zij gaat,
 En ik zie Zijn vertroostend gezicht,
En als Zijne liefde mij bestaat,
 Dan wordt ook het duisterste licht.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.