In memoriam P.D. Ch. D.L.S

Jacqueline E. van der Waals

Ik ween om woorden, die onuitgesproken bleven,
Woorden van troost en deernis met uw leed,
Van dank voor 't geen gij waart en voor mij deedt,
Van teederheid, die ik verlangde u te geven,
Doch nooit heb uitgezegd of neergeschreven
Uit schroom voor 't groote woord, die 't ware woord vermeed...
Ik ween om woorden die onuitgesproken bleven,
Om al, wat ik verzweeg - en gij niet weet.


[Coster Pagina]

Opmerkingen aan: coster@dds.nl.